• Màmà Ta Fadahr là !!!
    Aayii Why my head is here?? jpensai que c'était une des tes fameuses blagues de Hegouna moi...Tchiiip

    Luv U So mùch TwiinsS Love Malgrés ce coup